Webinaari 3.12.2021

Haluaisitko osallistua verkkokoulutuksen sijaan webinaariin? Ensimmäinen sivuston webinaari tulossa 3.12.2021:

Puhumaton lapsi päiväkodissa tai koulussa – voisiko olla kyse tilannekohtaisesta puhumisen vaikeudesta eli valikoivasta puhumattomuudesta?

Valikoiva puhumattomuus on melko tuntematon psykiatrinen häiriö, joka alkaa usein varhaislapsuudessa ja saattaa jatkua nuoruus- ja aikuisikäänkin saakka. Tietyissä tilanteissa puhumisen vaikeus jatkuu yleensä pitkään, useita vuosia. Puhumattomuus vaikeuttaa lapsen mahdollisuuksia luoda antoisia sosiaalisia suhteita perheen ulkopuolisiin aikuisiin ja lapsiin, ja mitä vanhemmaksi lapsi kasvaa, sitä suurempi vaikutus sillä on myös opilliseen pärjäämiseen. Puhumattoman, herkästi jähmettyvän lapsen käyttäytyminen tulkitaan herkästi väärin uhmakkuudeksi. On kuitenkin lisääntyvästi tietoa siitä, että puhumattomuusoire ja jähmettymistaipumus liittyvät pelko- ja ahdistusoireisiin ja saattavat liittyä myös kehityksellisiin haasteisiin.

Tämä webinaari on suunnattu erityisesti päiväkoti-ikästen ja 1-2-luokkalaisten lasten kanssa työskenteleville terveydenhuollon ammattailaisille.

Webinaarissa kerron:

  • minkälaisesta oireesta on kyse
  • miten valikoiva puhumattomuus diagnosoidaan
  • mitä oirekuvaa arvioitaessa on tarpeen ottaa huomioon
  • minkälaiset asiat voivat altistaa tai laukaista puhumattomuusoireen, mitkä ylläpitävät puhumattomuutta
  • kehon ja mielen vuorovaikutuksesta puhumattomuusoireen taustalla
  • kansainvälisestä hoitosuosituksesta
  • valikoivan puhumattomuuden hoitoon kehitetyistä hoitomalleista
  • minkälaista apua lapsi tarvitsee – vapaamuotoisia tapoja tukea lasta kotona, päiväkodissa ja koulussa

Webinaarin kesto: 6h

Koulutukseen sisältyy myös:

Verkkokoulutusmateriaalit ovat käytettävissäsi vuoden ajan

Testikysymyksiä, joihin vastattuasi voit ladata ja tulostaa todistuksen koulutuksesta

Terveydenhuollon ammattilaisille yhteisöjäsenyys, mikäli haluat liittyä terveydenhuollon ammattilaisten yhteisöön

Related Articles