Tietosuojaseloste

Päivitetty 21.2.2021

Haluan Avainaskelmin-sivustolla tarjota laadukasta tietoa ja samanaikaisesti huolehtia hyvin sivustoa käyttävien tietoturvasta ja yksityisyydestä. Voit vaikuttaa itse omien tietojesi tallentumiseen.

Tällä tietosuojaselosteella kuvaan, kuinka sivustolla käsitellään henkilötietoja. Sinun on hyväksyttävä tietosuojaselosteen ehdot, jotta voit käyttää sivuston koulutus- ja yhteisöpalveluita.

Kerään tietoa sivustolla kävijöiden, koulutuksiin osallistuvien ja yhteisöön liittyneiden henkilöiden itsensä antamina, analytiikan kautta sekä havainnoimalla.

Sivuston yhteystiedot:

 • Tmi Mia Sarvanne (Avainaskelmin)
 • Posti- ja käyntiosoite: Nuppukuja 9 G 13, 00790 Helsinki
 • sähköpostiosoite: info@avainaskelmin.fi

Tietojen keräys:

 • henkilötietolain §19 mukainen asiakasrekisteri
 • Avainaskelmin-sivuston asiakasrekisteri koostuu sivustolta ostaneiden asiakkaiden yhteystiedoista sekä
 • Avainaskelmin – tiedotekirjerekisteri koostuu henkilöistä, jotka ovat nimenomaisesti halunneet luovuttaa nimi- ja sähköpostiosoitteensa saadakseen tietoa Avainaskelmin-sivuston kautta tapahtuvasta toiminnasta.
 • Avainaskelmin – yhteisörekisteri koostuu henkilöistä, jotka ovat kirjautuneet yhteisön jäseniksi.
 • Näiden kolmen rekisterin tietoja kutsutaan tässä tietosuojaselosteessa asiakastiedoiksi ja henkilötiedoiksi.

Asiakastiedot saadaan siis säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta hänen tilatessaan esimerkiksi tiedotekirjeen

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuuteen, sopimussuhteesen, rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen (esimerkiksi hänen tilattuaan tiedotekirjeen ja hyväksyttyään tilauksen yhteydessä tietojensa tallentamisen) tai muuhun oikeutettuun perusteeseen.

Henkilötietoja voidaan käsitellä sopimusvelvoitteiden täyttämiseen ja palvelun toteuttamiseen sekä muuhun yhteydenpitoon rekisteröidyn kanssa, asiakaspalvelussa, uusista koulutuksista tiedotettaessa ja niitä markkinoitaessa, tiedotekirjeiden lähettämisessä ja tiedottamisessa, verkkosivuston käyttäjäkokemuksen parantamisessa, palveluita koskevaan personoituun asiakaspalveluun sekä sivuston käyttötutkimusten ja analyysien tekemiseen.

Rekisteröidystä voidaan tallentaa nimi ja tarpeelliset yhteystiedot kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, yrityksen nimi, asema organisaatiossa, tiedot asiakkaan tilaamista palveluista ja tuotteista sekä niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta, rekisteröidyn tiedustelut, kommentit ja muut käyttäjän reaktiot verkkopalveluissa, käyttäjän lähettämä aineisto (esimerkiksi valokuva), asiakaspalaute, luvat, suostumukset ja kiellot, käyttäjän antamat profilointi- ja kiinnostustiedot, käyttäjän luoma käyttäjätunnus ja salasana. Mitään tarpeetonta tietoa ei kerätä, esimerkiksi syntymäaika ei ole tarpeellinen tieto eikä Avainaskelmin-sivusto kerää mitään arkaluontoista tietoa asiakkaista.

Teknisesti kerättyä tietoa verkkopalvelun käytöstä voivat olla IP-osoite ja sijaintimaa tai -kaupunki, verkkopalvelujen käyttö ja ajankohta (esimerkiksi verkkokurssien käyttötiedot, kuten esimerkiksi opiskeluajankohta), käytetyn laitteen tiedot, käyttöjärjestelmän tyyppi ja ohjelmistoversiot, selaimen tyyppi ja kieliasetukset, asiakaspalvelun vuorovaikutus eri palvelukanavissa sekä ulkoiset sivustot, joista käyttäjä on saapunut tai joihin käyttäjä siirtyy rekisterinpitäjän verkkopalvelusta. Näitä tietoja käytetään yleisesti palvelun kehittämiseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen, eikä niitä tavanomaisesti yhdistetä yksittäiseen käyttäjään.

Rekisterinpitäjä voi verkkosivustollaan kerätä palveluiden käytöstä tietoa evästeillä, Cookies. Käyttäjä voi vaikuttaa evästeiden käyttöön sivustolla ja muuttaa valitsemiaan asetuksia koska tahansa. Tätä varten sivustolla näkyy Asetukset-kuvake, jonka kautta evästeasetuksia pääsee muuttamaan.

Sähköpostilistalle liittynyt käyttäjä voi milloin tahansa poistaa tietonsa tiedotekirje- tai markkinointirekisteristä minkä tahansa saamansa sähköpostiviestin lopussa olevasta “Peruuta tilaukseni” -linkistä. Käyttäjä saattaa kuulua Avainaskelmin-sivuston useammalle sähköpostilistalle riippuen kiinnostuksensa kohteista ja halutessaan varmistaa kaiken yhteydenpidon loppumisen yhdellä kerralla ja tietojen kertakaikkisen poiston tiedotekirje- ja markkinointirekistereistä, pyydän olemaan yhteydessä: info@avainaskelmin.fi (sivuston ja rekisterin ylläpitäjä). Pääsääntöisesti sähköpostiviestien lopussa oleva linkki poistaa tilaukset ja tiedot rekisteristä, mutta mikäli käyttäjä haluaa viipymättä varmistaa kaikkien tietojensa poistamisen, tulee hänen olla yhteydessä rekisterinpitäjään.

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään (kun hän tilaa tiedotekirjeen tai jonkin oppaan, päivittää omia tietojaan tai ostaa Avainaskelmin-verkkokaupan kautta jonkin yrityksen tuotteen tai ryhtyy muuten sopimussuhteeseen Avainaskelmin/Tmi Mia Sarvanne kanssa), teknisesti rekisteröidyn verkko- ja sähköisten palvelujen käytöstä, kolmansien tahojen tarjoamista analyysipalveluista kuten Google Analytics tai julkisista tietolähteistä.
Avainaskelmin/Tmi Mia Sarvanne verkkokaupan kautta tehtyjen ostojen maksuvälittäjänä toimii Paybyway Oy/Visma Pay. Asiakkaan verkkopankkimaksamisen tai luottokortin tiedot eivät tallennu yrityksen järjestelmiin, vaan jäävät maksujenvälityksestä vastaavan yrityksen tietoihin.
Tiedotus- ja markkinointirekisteriä tarkastellaan 90 päivän välein ja mikäli henkilö ei ole avannut hänelle lähetettyjä sähköposteja 90 päivään, hänen tietonsa pääsääntöisesti poistetaan rekisteristä.

Ostaneiden asiakkaiden tietoja säilytetään niin kauan kuin se on lakisääteisesti pakollista. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista. 
Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille markkinointi,- myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin.

Luovuttaminen muihin tarkoituksiin on kuitenkin mahdollista perusteltua käyttötarkoitusta varten, kuten tilitoimiston kirjatessa maksutapahtumia tai Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä.
Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos tietoja kuitenkin siirretään, huolehtii rekisterinpitäjä henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja käsittelystä lain edellyttämällä tavalla ja varmistamalla, että kaikki yhteistyökumppanit ovat sitoutuneet EU:n tietosuoja-asetuksen velvoitteisiin.

Sähköpostilistalla olevien käyttäjien tietoja (etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite) käsitellään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella olevien yritysten palvelussa Avainaskelmin/Tmi Mia Sarvanne viestintäpalveluiden toteuttamiseksi (tiedotekirjeiden lähettäminen). Yritykset ovat ilmoittaneet noudattavansa EU:n tietosuoja-asetuksen määräyksiä (GDPR) 25.5.2018 mennessä:

 • Mailchimp-sähköpostimarkkinointipalvelu
 • Google Forms -kyselylomakkeet
 • Käytämme yhteistyökumppaneina vain yrityksiä, jotka Yhdysvalloissa ovat rekisteröityneet Privacy Shield -järjestelmään ja siten sitoutuneet noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR)
 • Lista: https://www.privacyshield.gov/welcome

Henkilötietoja sisältävään rekisteriin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsee vain sivuston ylläpitäjä Tmi Mia Sarvanne ja tarvitteassa ennalta määrätyt yhteistyökumppanit, kuten tilitoimisto ja verkkosivujen palveluntarjoaja, joka sijaitsee Suomessa.

Rekisteriin sisäänpääsyn mahdollistava käyttäjätunnus ja salasana vaihdetaan useita kertoja vuodessa.

Rekisteri on asianmukaisesti suojattuna rekisterinpitäjän tiloissa tai asianmukaisesti suojatulla palvelimella ja palvelussa, jonka tietosuojan taso on asetettu määräysten mukaiseksi.

Luottamuksellisten tietojen, kuten luottokortti- ja pankkitietojen keräämisessä ja siirtämisessä käytetään SSL -salattua yhteyttä eikä Avainaskelmin/Tmi Mia Sarvanne tallenna asiakkaiden luottokortti- tai pankkitietoja vaan ne välitetään sähköisesti maksuntarjoajan palvelussa (Paybyway Oy/Visma Pay).

Rekisteritietojen säännöllisestä varmuuskopioinnista huolehditaan sekä tietojen palauttamismahdollisuus varmistetaan. 

Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.
Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai tai vaatia tietojensa poistamista. Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti. Henkilöllä on oikeus tulla unohdetuksi eli hänen tietonsa voidaan poistaa rekistereistä siinä laajuudessa kuin se muiden lakien osalta on mahdollista (Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietonsa siirrettäväksi sähköisessä muodossa toiselle palveluntarjoajalle.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Rekisteröidyn pyyntö, suostumuksen peruutus ja kielto osoitetaan rekisterinpitäjälle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

Rekisterinpitäjä säilyttää muita rekisteröityjä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin niiden säilyttäminen on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

Tietoja voidaan säilyttää kirjanpito-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain säännösten mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

Verkkosivustolla vieraileva voi tyhjentää tai estää evästeet ja muun seurannan selaimen tai laitteen asetuksista, mutta tämä voi heikentää käyttäjäkokemusta tai aiheuttaa toimintahäiriöitä verkkosivuston käytössä. Evästeiden tyhjentäminen ei lopeta kokonaan tiedon keruuta.

Mikään tiedonsiirtomenetelmä tai sähköinen tallennusmuoto ei ole sataprosenttisen turvalllinen eikä inhimillisten virheiden poissulkeminen ole käytännössä koskaan täysin mahdollista. Avainaskelmin/Tmi Mia Sarvanne tekee kaikkensa, jotta sen rekisterit olisivat turvassa. Mikäli kaikista ponnisteluista huolimatta tietoturvallisuutta loukataan, ilmoitetaan rikkomuksesta viipymättä sekä viranomaisille että asianosaisille, jotta he voivat ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin mm. vaihtamalla salasanansa.
Käyttäjän on huolehdittava, että hänen itsensä luoma salasana on riittävän monimutkainen ja että hän vaihtaa salasanansa riittävän usein. Käyttäjän myös edellytetään käyttävän uniikkia käyttäjätunnus- / salasanayhdistelmää, jota hän ei käytä muissa palveluissa samanaikaisesti. Käyttäjän tulee varmistua oman toimintansa tietoturvallisuudesta. On yleisesti turvallista muistaa lukita tietokoneensa ja puhelimensa salasanalla, pitää laitteiden virustorjunta ja palomuurit ajan tasalla ja huolehtia laitteistojensa järjestelmäpäivityksistä.

Evästeet

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle.

Voit selaimesi asetuksista hallinnoida, haluatko, että selaimesi tallentaa evästeitä. Ota huomioon, että mikäli et salli evästeitä, ei verkkosivu välttämättä toimi toivotulla tavalla. Voit myös Avainaskelmin-sivustolle saapuessasi hyväksyä tai hylätä evästeiden tallentamisen. 

Avainaskelmin-sivusto käyttää seuraavia evästeitä:

 • palvelun käytön helpottamiseen kirjautumisevästeitä ja  toimintaevästeitä (esimerkiksi asetusten tallentaminen kirjautumisen yhteydessä, jolloin palvelun käyttäminen nopeutuu ja asiakaskokemus parantuu). 
 • Mikäli sinulla on tili ja kirjaudut sivustolle, väliaikainen eväste päättelee tukeeko selaimesi evästeitä vai ei. Tämä eväste ei sisällä henkilötietoa ja se poistetaan, kun selainikkuna suljetaan.
 • Kun kirjaudut sisään sivuston evästeet tallentavat kirjautumis- sekä näyttöasetuksesi. Kirjautumisevästeet poistetaan kahden vuorokauden kuluessa, näyttöasetuksiin liittyvät evästeet poistuvat vuoden päästä. Mikäli valitset “Muista minut” kirjautumisen yhteydessä, kirjautumistietojasi säilytetään kahden viikon ajan. Mikäli kirjaudut ulos, kirjautumiseen liittyvät evästeet poistetaan samassa yhteydessä. Tämä auttaa mm. siinä, että etenemisesi verkkokursseilla tallentuu, eikä sinun tarvitse aloittaa aina alusta tai itse etsiä kohtaa, johon jäit. 
 • analyysievästeet (Google Analytics, anonymisoitu tieto käyttäjistä välitetään Googlelle ja tiedon avulla Avainaskelmin/Tmi Mia Sarvanne parantaa sivuston toimivuutta). Yksittäistä käyttäjää ei ole mahdollista tunnistaa näiden evästeiden avulla. Tietojen avulla on mahdollista analysoida, mitkä sisällöt ovat suosittuja ja mitä voisi parantaa.
 • Kaikki evästeiden käyttö anonymisoidaan mahdollisuuksien rajoissa.

Muut verkkosivustot, joille sivustolta on mahdollisia linkkejä, keräävät ja hyödyntävät evästeitä heidän tarpeidensa mukaan eikä Avainaskelmin/Tmi Mia Sarvanne voi hallita tai vastata niiden evästekäytännöistä. Sivuston käyttäjän tulee itse hyväksyä jokaisen sivuston evästeet itse tai varmistaa, että selaimen yksityisyysasetukset ovat halutulla tasolla. Mikäli käyttäjä ei hyväksy, että hänestä kerätään tietoja, kyseisen sivuston käyttö tulee välittömästi lopettaa.

Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus, mikäli hän on tyytymätön yritykselle lähettämänsä valituksen käsittelyyn. Valitus tehdään valvontaviranomaiselle. http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Tmi Mia Sarvanne, Nuppukuja 9 G 13, 00790 Helsinki, y-tunnus 3003524-7

YHTEYSTIEDOT REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

info@avainaskelmin.fi

REKISTERIN NIMI

Avainaskelmin/Tmi Mia Sarvanne asiakasrekisterin ja verkkokaupan rekisteriseloste

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Avainaskelmin/Tmi Mia Sarvanne asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä verkkokaupan tilauksien hallinta ja käsittely. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköposti
 • Tilausten tiedot
 • Tiedotekirjeen tilaustiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tiedotekirje, verkkokauppa ja siihen liittyvät järjestelmät

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille lukuunottamatta verkkokaupan tekniseen hallinnointiin liittyviä toimia (esim. palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnointi).

Tietoja voidaan luovuttaa nähtäväksi rekisterissä oleville henkilöille tarkistusta varten. Tiedot voidaan poistaa järjestelmästä pyydettäessä.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille lukuunottamatta tekniseen hallinnointiin liittyviä toimia (esim. palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnointi). Rekisteri on suojattu salasanalla ja SSL-suojauksella, kaikki verkkoyhteydet, joissa liikkuu käyttäjätunnuksia ja salasanoja, ovat suojattuja https-yhteyksiä.  

Avainaskelmin/Tmi Mia Sarvanne tuotteiden toimitusehdot löydät täältä. (Ks sivuston alavalikko).