Koulutukset

 • 5 oppituntia

  ECHO-työpaja

  Valikoivan puhumattomuuden hoitoon perehtyneille kuntouttajille suunnattu työpaja, jossa tutustutaan ECHO hoito-ohjelmaan.

 • 1 oppitunti

  Eheyttävä liike – webinaari 25.3.2022

  Nykykäsityksen mukaan valikoiva puhumattomuus on ahdistuneisuushäiriö, johon liittyy usein puhumista laaja-alaisempi jähmettymistaipumus. Jähmettyminen on keino puolustautua silloin, kun tilanne koetaan uhkaavaksi, eikä muita keinoja ole sillä hetkellä käytettävissä. Kerron tässä webinaarissa jähmettymistaipumuksesta osana ihmisen puolustuskäyttäytymistä. Kerron myös varhaisista heijasteista sekä siitä, mitä tekemistä niillä voisi olla puhumisen vaikeuden ja jähmettymistaipumuksen taustalla. 

  Webinaari sisältää sekä luento-osuuksia että yksinkertaisten liikkeiden harjoittelua. Harjoittelu onnistuu hyvin, jos käytössäsi on rauhallinen tila, makuualusta ja vähintään yksi tyyny! 

  Voit liikkeet omaksuttuasi hyödyntää niitä omassa arjessasi, perheenjäsenten kanssa tai osana terapeuttista työskentelyä. (Aivojumppaa ja rytmisiä liikkeitä).

 • 8 oppituntia

  Perustietoa valikoivasta puhumattomuudesta

  Tilannekohtainen puhumisen vaikeus eli valikoiva puhumattomuus on melko tuntematon ahdistuneisuushäiriö, joka alkaa usein varhaislapsuudessa, ja saattaa jatkua nuoruus- ja aikuisikäänkin saakka. Tällä kurssilla opit perusasioita…
 • 1 oppitunti

  Webinaari 21.1.2022 – nuoret ja aikuiset

  Webinaarinauhoitus