koulutukset

  • 8 oppituntia

    Perustietoa valikoivasta puhumattomuudesta

    Tilannekohtainen puhumisen vaikeus eli valikoiva puhumattomuus on melko tuntematon ahdistuneisuushäiriö, joka alkaa usein varhaislapsuudessa, ja saattaa jatkua nuoruus- ja aikuisikäänkin saakka. Tällä kurssilla opit perusasioita…