Tervetuloa!


Koulutus- ja yhteisösivusto

Kaikille tilannekohtaisen puhumisen vaikeuden eli valikoivan puhumattomuuden hoidosta kiinnostuneille. 

 

Lastenpsykiatri Mia Sarvanne – TIETOA KOULUTTAJASTA

Noin yhdellä sadasta lapsesta on tilannekohtaista puhumisen vaikeutta eli valikoivaa puhumattomuutta. Joskus puhumisen vaikeus jatkuu nuoruus- ja aikuisikään saakka. He osaavat puhua, mutta eivät pysty kaikissa tilanteissa puhumaan. Puhumattomuus tulee usein esiin päiväkodissa tai koulussa. Moni heistä ei saa riittävää ymmärrystä tai apua.
Tule mukaan oppimaan lisää oireesta ja siitä, kuinka lapsia voidaan auttaa!

Yhdessä kohti keskustelua

Apua valikoivaan puhumattomuuteen

21.1.2022 klo 14-16:  Kuinka tukea ja auttaa nuorta tai aikuista, jolla on tilannekohtaista puhumisen vaikeutta? Webinaarinauhoitus myynnissä edelleen. 

Haluaisitko tutustua vanhemmille lapsille ja nuorille suunnattuun uuteen ECHO-hoito-ohjelmaan ja tulla mukaan työstämään suomenkielistä materiaalia, jotta sitä voisi käyttää myös suomeksi? Tutustu lisää ja ilmoittaudu mukaan! 

 

Perustietoa valikoivasta puhumattomuudesta – verkkokurssi

Yhteisöjäsenyys terveydenhuollon ammattilaisille

Saana ja jumittuvan äänen salaisuus

Minka ja Mykkä-Mörkö päiväkodissa – käännetty myös ruotsiksi!

Haluaisitko mukaan yhdistystoimintaan? Suomeen on perustettu vapaaehtoisvoimin Tilannekohtainen puhumisen vaikeus -yhdistys Puheeksi ry, lue lisää: www.puheeksi.fi

Tilannekohtainen puhumisen vaikeus eli valikoiva puhumattomuus

Valikoiva puhumattomuus on ahdistuneisuushäiriö. Lapsi tai nuori, jolla on valikoiva puhumattomuus, osaa puhua kuten muutkin, mutta ei pysty tietyissä tilanteissa puhumaan. Puhumisen estää tietyissä tilanteissa laukeava jähmettymis- tai lamaantumisreaktio; aivan kuin puhekyky menisi “lukkoon”. Vaikeus helpottaa harvoin itsekseen, ilman apua. Lapsen tai nuoren lähiaikuiset voivat monin tavoin auttaa lasta tai nuorta siten, että puhuminen helpottuu. 
“Puhumislukon avain” koostuu tiedosta, ymmärryksestä, yhteistyöstä ja pitkäjänteisestä suunnitelmallisesta työskentelystä. Lapset, nuoret, vanhemmat ja muut läheiset aikuiset, päiväkodin ja koulun työntekijät sekä terveydenhuollon ammattilaiset rakentavat yhdessä “avaimen”, jolla lapsi tai nuori lopulta itse avaa lukon ja voittaa vaikeutensa. 

Tarvitaan tietoa

Tilannekohtainen puhumisen vaikeus on voitettavissa, mutta sen onnistumiseksi tarvitaan tietoa siitä, mistä on kyse. Puhumattoman lapsen tai nuoren käytös ja puhumattomuus tulkitaan usein väärin. Myös lapsen tai nuoren itsensä voi olla vaikea ymmärtää, miksi hän ei pysty tietyissä tilanteissa puhumaan, vaikka se ei näytä olevan muille yhtään vaikeaa.

Tarvitaan soveltamista käytäntöön

Jotta tiedosta olisi hyötyä, tarvitaan soveltamista: jokainen lapsi tai nuori on erilainen. Mitkä ovat juuri tämän lapsen tai nuoren vahvuudet ja vaikeudet, ja miten auttaisimme juuri häntä? Miten muutan omaa käyttäytymistäni ja tapaani toimia siten, että pystyn lapsen tai nuoren kohdatessani auttamaan häntä eteenpäin? 

Tarvitaan yhteistyötä

Lapsi tai nuori kohtaa vaikeuden puhua arjen vuorovaikutustilanteissa, usein päiväkodissa, koulussa, sukulaisten tai tuttavien kanssa ollessaan. Lapsi tai nuori saattaa tarvita terveydenhuollon ammattilaisen apua, mutta pelkkä lapsen tai nuoren ja terapeutin kahdenkeskinen työskentely ei riitä. Tarvitaan harjoittelua kaikissa arjen ympäristöissä, joissa lapsen tai nuoren on vaikea puhua. Siksi tarvitaan kaikkien lapsen tai nuoren arkeen kuuluvien aikuisten yhteistyötä ja osallistumista työskentelyyn puhumisen helpottamiseksi.

Kuva: Steffen Zimmermann/Pixabay

Monelle puhumisen vaikeuden voittaminen on ennemmin vuoriston kuin jyrkänteen ylittämistä. Tarvitaan paljon aikaa ja kärsivällisyyttä!

Puheeksi ry:n / Avainaskelmin-yhteisön jäsenet:
Saat 20% alennuksen Perustietoa-koulutuksen / Eheyttävä liike-webinaarin hinnasta lähettämällä minulle alennuskuponkipyynnön:

Perustietoa valikoivasta puhumattomuudesta – koulutuksen palautetta: 

Sivusto on rakennettu englanninkieliselle pohjalle – edistän käännöstyötä vähitellen, mutta toistaiseksi sivustolla on vielä myös englanninkielisiä ohjeita ja painikkeita – pahoittelut siitä!